• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: Paweł Dziewit. Pierwszy przystanek w Kowali I dnia

20 po raz XXI dotarła na Jasną Górę. Paweł Dziewit po raz 6 pielgrzymował z "20"

14 sierpnia 2012 • Polecam
W dniu wczorajszym, już po raz 21 grupa nr "20" zrzeszająca pielgrzymów z parafii: pw. Bożego Miłosierdzia w Goździe, św. Józefa w Kuczkach i św. Andrzeja Boboli w Małęczynie dodarła na Jasną Górę. Tym samym zakończyła się XXXIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa roku duszpasterskiego: "Kościół naszym Domem". W tym roku już nie po raz pierwszy nasza "20" była jedną z liczniejszych grup i liczyła 165 osób. Również nasza diecezjalna pielgrzymka była jedną z najliczniejszych jakie przybyły w bieżącym roku do Pani Jasnogórskiej i liczyła prawie 7500 pątników. Jak co roku pielgrzymka składała się z pięciu kolumn (2 radomskich i po jednej ze Skarżyska - Kamiennej, Opoczna i Starachowic) podzielonych na 45 grup. Dyrektorem, który czuwał nad całością pielgrzymki był ks. Mirosław Kszczot, a wicedyrektorem i kierownikiem naszej kolumny ks. Leszek Domagała, nasz rodak z Niemianowic, który kilkanaście lat temu razem z nami pielgrzymował. W sumie w XXXIV PPDR na Jasną Górę wzięło udział 112 kapłanów, 61 kleryków, 16 sióstr zakonnych i 6 braci zakonnych. Naszej "20" w tym roku przewodził ks. Marcin Cieślik z Małęczyna, którego wspierał neoprezbiter, ks. Robert Matysiak z Kuczek. Mieliśmy również to szczęście, że w tym roku pielgrzymowała z nami siostra zakonna Norberta Chmielewska ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Po 11 latach przerwy na pieszy pielgrzymi szlak powrócił Paweł Dziewit, obecnie Radny Rady Powiatu Radomskiego, który po raz 7 pielgrzymował do Częstochowy, a po raz 6 z grupą nr 20. Zarówno radny Paweł Dziewit jak i wielu innych pątników zapewniało, że za rok jeśli Bóg pozwoli spotkają się ponownie na pielgrzymim szlaku.


Paweł Dziewit
foto: Paweł Dziewit. Msza Św. przed Seminarium na rozpoczęcie pielgrzymki w poniedziałek 6 sierpniafoto: Paweł Dziewit. Przed wymarszem z Orońska II dniafoto: Paweł Dziewit. Przed wymarszem z Orońska II dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. w Hucie III dniafoto: Paweł Dziewit. Wymarsz z Huty III dniafoto: Paweł Dziewit. Modlitwa przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów walczących o wolność ojczyznyfoto: Paweł Dziewit. Od lewej ks. Sławomir Gregorczyk, Paweł Dziewit, ks. Robert Matysiakfoto: Paweł Dziewit. Obraz Matki Bożej Wychowawczyni w Sanktuarium w Czarnej koło Stąporkowafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. w Kamiennej Woli IV dzieńfoto: Paweł Dziewit. Msza Św. w Kamiennej Woli IV dniafoto: Paweł Dziewit. Przygotowania do obiadufoto: Paweł Dziewit. Przygotowania do obiadufoto: Paweł Dziewit. Poranne pakowanie przed wymarszem z Kamiennej Woli IV dniafoto: Paweł Dziewit. Marsz IV dniafoto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Radoszycach IV dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. polowa w Radoszycach V dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. polowa w Radoszycach V dniafoto: Paweł Dziewit. Ks. Leszek Domagała, kierownik naszej kolumny, podaje plan na kolejny V dzień pielgrzymkifoto: Paweł Dziewit. Odwiedziny ks. Kanonika, Proboszcza Józefa Jarosza V dniafoto: Paweł Dziewit. Krótki odpoczynek V dniafoto: Paweł Dziewit. Krótki odpoczynek V dniafoto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Olesznie V dniafoto: Paweł Dziewit. Ognisko i pogodny wieczór w Radoszewnicy VI dniafoto: Paweł Dziewit. Nasza sanitarka i niezawodna siostrai Aldona, pielęgniarkafoto: Paweł Dziewit. Ks. Marcin posila się i rozmyśla jak tu bezboleśnie zakończyć pogodny wieczór w Radoszewnicyfoto: Paweł Dziewit. Ognisko i pogodny wieczór w Radoszewnicy VI dniafoto: Paweł Dziewit. Poranna Msza Św. polowa w Radoszewnicy VII dniafoto: Paweł Dziewit. Marsz VII dniafoto: Paweł Dziewit. Przejście obok Sanktuarium Św. Anny VII dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. polowa we Mstowie VIII dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. polowa we Mstowie VIII dniafoto: Paweł Dziewit. Msza Św. polowa we Mstowie VIII dniafoto: Paweł Kalinowski. Wymarsz ze Mstowa do Częstochowy VIII dniafoto: Paweł Kalinowski. Paweł Dziewit VIII dnia na przedmieściach Częstochowyfoto: Paweł Dziewit. Ulice Częstochowy VIII dniafoto: Paweł Dziewit. Ulice Częstochowy VIII dniafoto: Paweł Dziewit. Al. NMP w Częstochowiefoto: Paweł Dziewit. Al. NMP w Częstochowiefoto: Paweł Dziewit. Al. NMP w Częstochowiefoto: Paweł Dziewit. Al. NMP w Częstochowiefoto: Paweł Dziewit. Al. NMP w Częstochowiefoto: Paweł Dziewit. Przywitanie "20" na Wałach Jasnogórskichfoto: Paweł Dziewit. Przywitanie "20" na Wałach Jasnogórskichfoto: Paweł Dziewit. W kolejce do tronu Pani Jasnogórskiejfoto: Paweł Dziewit. W kolejce do tronu Pani Jasnogórskiejfoto: Paweł Kalinowski. Obraz Czarnej Madonny w Katedrze Jasnogórskiej u celu pielgrzymkifoto: Paweł Dziewit. Msza Św. i Apel Jasnogórski na zakończenie pielgrzymkifoto: Paweł Dziewit. Msza Św. i Apel Jasnogórski na zakończenie pielgrzymkifoto: Paweł Dziewit. Zbiórka przed powrotem do domu
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl