• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: Paweł Dziewit. Od lewej Dominik Surma, Paweł Dziewit, Tadeusz Kuropieska

Obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Jedlni - Letnisku

11 listopada 2012 • Powiat radomski • www.jedlnia.pl; www.echodnia.eu; www.jozef.info.pl
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości to święto obchodzone każdego roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości po prawie 123 latach niewoli.

Uroczystości w Jedlni-Letnisku rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Opieki św. Józefa. Przewodniczył jej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie mówiące o trosce o Nasz Kraj ks. Proboszcz Andrzej Margas. Na wspólnej modlitwie zgromadziła się duża liczba mieszkańców parafii z władzami gminy (Wójtem Gminy Piotrem Leśnowolskim Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Chrzanowskim i innymi radnymi) oraz gości z przedstawicielami rady powiatu (Paweł Dziewit, radny Rady Powiatu Radomskiego) co niewątpliwie świadczy o wielkiej miłości i trosce do Ojczyzny. Na mszy św. obecne były także poczty sztandarowe: Armii Krajowej, Straży Pożarnej, szkół oraz przedstawicieli wszystkich grup działających przy tamtejszej parafii. W świątyni była przygotowana okolicznościowa dekoracja, która już kilka dni wcześniej przypominała wiernym o zbliżającym się święcie.

Z tej okazji na cmentarzu parafialnym w miejscach upamiętniających poległych w obronie Ojczyzny, przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych i innych organizacji na czele z Ks. Wikariuszem Rafałem pomodlili się w intencji poległych bohaterów oraz złożyli wieńce i zapalili znicze.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz uczestników pod pomnik ofiar drugiej wojny światowej przy dworcu PKP. Przybyłych mieszkańców i gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski. Następnie głos zabrał Wójt Piotr Leśnowolski, który powiedział między innymi:
Zadaniem każdego samorządu i obywatela jest dbanie o odzyskaną z tak wielkim trudem niepodległość przez codzienną pracę na rzecz ojczyzny i drugiego człowieka. Dzisiaj zagrożeniem dla Polski nie jest utrata suwerenności terytorialnej, ale utrata tożsamości narodowej poprzez wykluczanie z życia społecznego Boga, wartości, zasad moralnych oraz tradycji narodowych.

Asystę honorową wraz z pocztami sztandarowymi pełnili harcerze z 7 Jedleńskiej Drużyny Harcerskiej „Watra” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a podharcmistrz Radosław Wdowski poprowadził Apel Poległych.
Harcerze to przedstawiciele pokolenia, któremu już w niedalekiej przyszłości będziemy przekazywać pałeczkę dziejową. Niech pamiętają o przeszłości i kontynuują tradycję narodową - powiedział Jerzy Chrzanowski.

W obecności pocztów sztandarowych: 72 pułku piechoty Światowego Związku Żołnierzy AK obwodu Jedlnia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku, Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów oraz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Wieniec od Mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko złożyli: Wójt i Radni Gminy w asyście Prezesa Gminnego OSP Jarosława Galbarczyka, oraz podharcmistrza Radosława Wdowskiego.
W uroczystościach udział wzięli między innymi Radni Gminy: Katarzyna Baran, Tadeusz Kuropieska, Mariola Bocheńska, Marzena Wiosna -Michałek, Robert Borkowski, Maciej Frączek, Krzysztof Karcz, Zbigniew Spasiński i Radny Powiatu Radomskiego Paweł Dziewit, który wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Kuropieską i Dominikiem Surmą złożył wieniec w imieniu partii Prawo i Sprawiedliwość.
Hołd bohaterom walczącym o wolną i niepodległą Polskę oddali również sportowcy GKS „Jodła" Jedlnia-Letnisko z Prezesem Arturem Praskiem, Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jedlni-Letnisko z Panią Prezes Małgorzatą Kalińską oraz przybyli goście i mieszkańcy gminy.

Następna część uroczystości miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jedlni-Lenisko, gdzie dr Sebastian Piątkowski, historyk IPN-u, wygłosił wykład pt. „Walka Polaków o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1920”. Przybliżył w nim zagadnienia związane
z bardzo skomplikowaną sytuacją polityczną powiązaną z postaciami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Po wykładzie przybyli goście wysłuchali koncertu fortepianowego pianisty Marcina Wieczorka, laureata wielu konkursów krajowych i zagranicznych.
żródło: www.jedlnia.pl; www.jozef.info.pl; www.echodnia.eu
foto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Parafia pw. Opieki św. Józefa w Jedlni - Letniskufoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewitfoto: UG Jedlnia - Letniskofoto: UG Jedlnia - Letnisko
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl