• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: diecezja.radom.pl. Przed wymarszem z Radomia I dnia.

XXXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej dotarła do Tronu Pani Jasnogórskei.

14 sierpnia 2013 • Polecam • www.diecezja.radom.pl; www.pielgrzymkaradomska.pl; www.radom.gosc.pl
W dniu wczorajszym przed Tron Pani Jasnogórskiej dotarła jubileuszowa, bo już XXXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa "Wierzę". Już po raz 22 szlakiem tym przemierzała nasza ukochana grupa nr "20" zrzeszająca pątników z parafii: pw. Bożego Miłosierdzia w Goździe, św. Józefa w Kuczkach i św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Jest już tradycją, że "20" była jedną z liczniejszych grup i liczyła 210 pielgrzymów. Również nasza diecezjalna pielgrzymka była jedną z najliczniejszych jakie przybyły w bieżącym roku do Pani Jasnogórskiej i liczyła 7133 pątników. Jak co roku pielgrzymka składała się z pięciu kolumn (2 radomskich i po jednej ze Skarżyska - Kamiennej, Opoczna i Starachowic) podzielonych na 45 grup. Dyrektorem, który czuwał nad całością pielgrzymki był ks. Mirosław Kszczot, a wicedyrektorem i kierownikiem naszej kolumny ks. Leszek Domagała, nasz rodak z Niemianowic, który kilkanaście lat temu razem z nami pielgrzymował. W sumie w XXXV PPDR na Jasną Górę wzięło udział ponad 100 kapłanów, ponad 50 kleryków i kilkanaście sióstr zakonnych. Naszej "20" drugi rok z rzędu przewodził ks. Marcin Cieślik z Małęczyna, którego wspierał ks. Robert Matysiak z Kuczek. Mieliśmy również to szczęście, że w tym roku pielgrzymowała z nami - też już po raz kolejny - siostra zakonna Norberta Chmielewska ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W tym roku po raz 8 - a po raz 7 z grupą nr 20 - pielgrzymował Paweł Dziewit, Radny Rady Powiatu Radomskiego, który tak jak wielu innych pątników zapewniał, że za rok jeśli Bóg pozwoli spotkają się ponownie na pielgrzymim szlaku.

Paweł Dziewitfoto: Paweł Dziewit. Msza Św. przed wymarszem przed Seminarium Duchownym w Radomiu I dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Msza Św. przed Seminarium Duchownym w Radomiu przed wymarszem I dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. przed wymarszem przed Seminarium Duchownym w Radomiu I dnia.foto: Paweł Dziewit. Wymarsz po dpoczynku w Kowali I dnia.foto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Orońsku I dnia.foto: Paweł Dziewit. Przygotowania do wymarszu z Orońska i do obiadu II dnia.foto: Paweł Dziewit. Wymarsz z Orońska II dnia.foto: Paweł Dziewit. Przed dojściem na nocleg do Huty II dnia.foto: Jarosław Pająk. Pogodny wieczór w Hucie II dniafoto: Paweł Dziewit. Poranna Msza Św. przed wymarszem z Huty III dnia.foto: Paweł Dziewit. Poranna Msza Św. przed wymarszem z Huty III dnia.foto: Paweł Dziewit. Wymarsz z Huty III dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz III dnia.foto: Piotr Okoń. Pogodny wieczór w Kamiennej Woli III dnia.foto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Kamiennej Woli III dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Kamiennej Woli IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Kamiennej Woli IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Przygotowania do wymarszu z Kamiennej Woli i do obiadu IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz IV dnia, odwiedziny i błogosławieństwo ks. Bp. Adama Odzimka.foto: Paweł Dziewit. Marsz IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Radoszycach IV dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Radoszyc V dnia.foto: Paweł Dziewit. Poranna Msza Św. przed wymarszem z Radoszyc V dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Radoszyc V dnia.foto: Jarosław Pająk. Przygotowania do wymarszu z Radoszyc V dnia.foto: Paweł Dziewit. Przygotowania do wymarszu z Radoszyc V dnia.foto: Paweł Dziewit. Wymarsz z Radoszyc V dnia.foto: Paweł Dziewit. Odpoczynek V dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Odpoczynek V dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Apel Jasnogórski w Olesznie V dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Apel Jasnogórski w Olesznie V dnia.foto: Paweł Dziewit. Apel Jasnogórski w Olesznie V dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Oleszna VI dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św. poranna przed wymarszem z Oleszna VI dnia.foto: Paweł Dziewit. Ognisko i pogodny wieczór w Radoszewnicy VI dnia.foto: Paweł Dziewit. Ognisko i pogodny wieczór w Radoszewnicy VI dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Radoszewnicy VII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Radoszewnicy VII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Radoszewnicy VII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Radoszewnicy VII dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz VII dnia.foto: Paweł Dziewit. Marsz VIi dnia, Góra Św. Anny.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Marsz VII dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Marsz VII dnia.foto: Piotr Okoń. Marsz VII dnia i chrzest.foto: Piotr Okoń. Marsz VII dnia i chrzest.foto: Piotr Okoń. Pogodny wieczór w Mokrzeszu VII dnia, ostatnia noc.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Mstowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Mstowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Mstowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Mstowa VIII dnia. Z ks. dr Pawłem Kaletą.foto: Paweł Dziewit. Msza Św poranna polowa przed wymarszem z Mstowa VIII dnia. Z JE ks. Bp. H. Tomasikiem.foto: Paweł Dziewit. Wymarsz ze Mstowa VIII dzień.foto: Paweł Dziewit. Przeprośna Górka, ostatni przystanek przed Jasną Górą VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Przeprośna Górka, ostatni przystanek przed Jasną Górą VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Częstochowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Częstochowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Częstochowa VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: Jarosław Pająk. Jasna Góra VIII dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Jasna Góra VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: www.pielgrzymkaradomska.pl. Jasna Góra VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: Paweł Dziewit. Jasna Góra VIII dnia.foto: Piotr Okoń. Jasna Góra VIII dnia.
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl