• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
AKTUALNOŚCI
foto: Maciej Chojnowski

Bliżej ludzi. Polska jest jedna. Ogólnopolska Konwencja PiS w Przysusze

27 stycznia 2014 • Powiat radomski • www.nadzagozdzonka.pl

W dniu 25 stycznia 2014 roku w powiatowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Przysusze odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „PiS bliżej ludzi. Polska jest jedna".

Było to podsumowanie objazdu Polski powiatowej przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w roku 2013. Konwencja sumująca ważny etap pracy w terenie działaczy PiS – zgromadziła, także liczną grupę posłów, senatorów i euro-deputowanych. Znaleźli się wśród nich : Marek Suski, Stanisław Karczewski, Zbigniew Kuźmiuk, Wojciech Skurkiewicz, Dariusz Bąk, Janusz Wojciechowski, Joachim Brudziński, Beata Szydło, Jacek Sasin i wielu, wielu innych znanych działaczy partyjnych. Wśród uczestników ogólnopolskiej konwencji znaleźli się również przedstawiciele powiatu radomskiego na czele z szefem struktur powiatowych partii Waldemarem Trelką. W konwencji wzięli także radni powiatowi: Krzysztof Kozera, Paweł Dziewit, Roman Frąk, Zbigniew Dziubasik i Włodzimierz Ćwil. Znaczącą reprezentację posiadali przedstawiciele PiS- u z Miasta i Gminy Pionki. Pionki reprezentowali przedstawiciele struktur partyjnych, w tym: Marek Kuc, Jacek Malicki, Kazimierz Teperski i Tomasz Mirka.

Do hali sportowej przybyli przedstawiciele powiatów z całej Polski, byli także reprezentanci Lasów Państwowych. Gospodarz spotkania, którym był Marian Niemirski, starosta przysuski witając wszystkich obecnych na konwencji, podkreślił, jak ważną rolę we współczesnej polityce stanowi uczciwość oraz działanie na rzecz każdego mieszkańca w celu poprawienia sytuacji w zwalczaniu bezrobocia i polepszenia warunków życia każdego obywatela naszego kraju.

Na zakończenie konwencji głos zabrał Jarosław Kaczyński, prezes PiS, który w swoim wystąpieniu przypomniał, iż spotkanie w Przysusze przedstawicieli największej opozycyjnej partii w Polsce, jest podsumowaniem objazdu po Polsce, a wynika z poczucia obowiązku polityków spotykania się i prowadzenia dialogu z obywatelami.

- Ten objazd po Polsce miał też temu służyć - stwierdził w swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński. Tego typu wyprawy, to były pełne emocji spotkania z większością Polaków, bo w mniejszych miastach, takich, które mają poniżej 50 tys. Mieszkańców. Warto dodać, iż na polskiej wsi mieszka sześćdziesiąt kilka procent naszych obywateli. Uczciwy polityk musi rozmawiać, musi prowadzić dyskusję z obywatelami. Bez tego nie ma uczciwej polityki, podsumował swoje wyjazdy Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Osobiście jestem zbudowany faktem, iż podczas konwencji w której miałem zaszczyt i honor uczestniczyć czuć było jedność wszystkich przedstawicieli powiatów, członków oraz władz PiS-u na rzecz zmian w Polsce. Potrzeba pomocy materialnej i zrównoważonego rozwoju kraju, szczególna opieka państwa nad mieszkańcami z największym bezrobociem, a nade wszystko działania na rzecz zahamowania emigracji młodego pokolenia powinny towarzyszyć działaniom obecnej władzy. Cieszę się, iż w połowie lutego 2014 roku zostanie przedstawiony program z którym Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do najbliższych wyborów w 2014 i 2015 roku - podsumował swój udział w konwencji Jacek Malicki, sekretarz PiS w Pionkach.

(red) (JM)

foto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Maciej Chojnowskifoto: Jacek Malickifoto: Jacek Malickifoto: Jacek Malickifoto: Maciej Chojnowski
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl