• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
DOKUMENTY
Kalendarium pracy w Radzie Powiatu Radomskiego oraz działalności społeczno - politycznej
Kalendarium pracy w Radzie Powiatu Radomskiego oraz działalności społeczno - politycznej
Ankieta personalna członka PiS
Ankieta personalna członka PiS

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Aby uzyskać informację nt. członkostwa w PiS, należy napisać maila na adres struktury@pis.org.pl. W treści wiadomości prosimy podać nazwę miejscowości zamieszkania. Wtedy szybko wskażemy osobę, z którą powinni się Państwo kontaktować w celu wstąpienia do partii.

Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Program rolny - Silne rolnictwo. Zdrowa żywność. Nowoczesna Wieś
Program PiS 2011 - projekt
Program PiS 2011 - projekt
Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych
Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych
Raport o stanie Rzeczypospolitej
Raport o stanie Rzeczypospolitej

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 r.

Statut PiS
Statut PiSStatut partii Prawo i Sprawiedliwość przyjęty podczas II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 26 września 2009 r.
Broszura "Samorządność i Przedsiębiorczość. 6 x P"
Broszura "Samorządność i Przedsiębiorczość. 6 x P"Zachęcam do zapoznania się z broszurą „Samorządność i Przedsiębiorczość” 6 x P.
Program samorządowy dla województwa mazowieckiego 2010 - 2014
Program samorządowy dla województwa mazowieckiego 2010 - 2014Prawo i Sprawiedliwość przygotowało ogólny program samorządowy oraz specjalne programy dla poszczególnych województw:
Album fotograficzny - Patriotyzm, Solidarność, Nowoczesność
Album fotograficzny - Patriotyzm, Solidarność, Nowoczesność
Projekt nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Zachęcam do zapoznania się z projektem Konstytucji przedstawionym przez Prawo i Sprawiedliwość 15 stycznia 2010 r.
Kurier Powiatowy Pawła Dziewita z wyborów samorządowych w 2010 r.
Kurier Powiatowy Pawła Dziewita z wyborów samorządowych w 2010 r.
Ulotka wyborcza Pawła Dziewita z wyborów samorządowych w 2010 r.
Ulotka wyborcza Pawła Dziewita z wyborów samorządowych w 2010 r.
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl