• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI, WYPOWIEDZI
Interpelacja dot. kwestii włączenia nowej inwestycji pn: "Droga Antoniówka- Groszowice-Piotrowice, oprac. dokum. do celów regul. stanu prawn. i dokument. projekt." do zadań inwestycyjnych na 2014 r. - XLI sesja Rady Powiatu, 30.04.2014 r. (pdf, 55.35 KB)Ponowna interpelacja dot. kwestii ewentualnego współfinansowania przez samorządy gminne przebudowy dróg powiatowych biegnących przez tereny gmin - XXXVI sesja Rady Powiatu, 20.12.2013 r. (pdf, 832.09 KB)Interpelacja dot. kwestii ewentualnego współfinansowania przez samorządy gminne przebudowy dróg powiatowych biegnących przez tereny gmin - XXXV sesja Rady Powiatu, 27.11.2013 r. (pdf, 309.47 KB)Interpelacja dot. kwestii włączenia do budżetu na 2014 rok zadania pt: „Przebudowa drogi powiatowej 3526 W Piskornica na odcinku ok. 600 metrów” - XXXIV sesja Rady Powiatu, 25.10.2013 r. (pdf, 284.00 KB)Interpelacja dot. kwestii opóźnienia remontu drogi powiatowej 3524 W Jedlnia – Letnisko – Czarna w miejscowości Aleksandrów - XXXIV sesja Rady Powiatu, 25.10.2013 r. (pdf, 1.09 MB)Interpelacja dot. kwestii wprowadzenia znaków ograniczających tonaż na drogach powiatowych, a szczególnie na drodze 3522 W Pionki - Podgóra - XXXIV sesja Rady Powiatu, 25.10.2013 r. (pdf, 412.05 KB)Interpelacja dot. kwestii uzupełnienia i odtworzenia fragmentu zapadniętego pobocza przy moście w miejscowości Piotrowice przy drodze powiatowej 3527 W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice - XXXIII sesja Rady Powiatu, 1.10.2013 r (pdf, 560.83 KB)Głos radnego Pawła Dziewita w polemice radnych z Wójtem Gminy Jedlnia - Letnisko na temat zasadności interpelacji - XXXIII sesja Rady Powiatu, 1.10. 2013 r. (pdf, 1.18 MB)Interpelacja dot. kwestii własności i odpowiedzialności za czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie powiatu radomskiego - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 906.00 KB)Interpelacja dot. kwestii prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenach gmin: Gózd, Kowala, Jastrzębia i Wolanów - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 392.27 KB)Interpelacja dot. kwestii czyszczenia przepustów pod drogami powiatowymi 3525 W Gózd - Słupica oraz 3532 W Gózd - Rawica w miejscowości Drożanki - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 392.20 KB)Interpelacja dot. kwestii odtworzenia rowów przy drodze powiatowej 3524 W Jedlnia Let. - Czarna w części miejscowości Słupica - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 281.67 KB)Interpelacja dot. kwestii cząstkowych remontów i kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 373.82 KB)Głos w punkcie dotyczącym informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radomskiego w 2012 r. - XXVIII sesja Rady Powiatu, 26.04.2013 r. (pdf, 2.00 MB)Interpelacja dot. kwestii ewentualnego wystawiania zwolnień lekarskich dla osób pracujących przez lekarzy pełniących dyżury w NPL - XXVII sesja Rady Powiatu, 25.03.2013 r. (pdf, 321.00 KB)Interpelacja dot. kwestii nierównego wyprofilowania drogi pow. i spływu wody na posesje prywatne przy ul. Słupickiej w Jedlni - Letn. na zakręcie przed przejazdem kolejowym, a także zbyt wąskiego wyjazdu z ul. Słupickiej - XXV sesja Rady Pow,25.01.2013 r (pdf, 496.10 KB)Interpelacja dotycząca kwestii ewentualnej likwidacji filii Powiatowego Urzędu Pracy - XXV sesja Rady Powiatu, 25.01.2013 r. (pdf, 303.23 KB)Interpelacja dot. ewent. korzystania przez Dyr. PUP z firm prywatnych przy działaniach dot. zmn. bezrobocia oraz odniesienia się do inform. medialnych o planach prywatyzacji częśći PUP-ów lub niektórych ich usług - XXIII sesja Rady Powiatu, 30.11.2012 r. (pdf, 451.02 KB)Ponowna interpelacja dotycząca udrożnienia przepustów, oczyszczenia rowów i wycięcia krzaków na rowie przy drodze powiatowej 3532 W Gózd - Rawica w miejscowości Drożanki - XXIII sesja Rady Powiatu - 30.11.2012 r. (pdf, 227.05 KB)Wniosek do Zarządu Powiatu Radomskiego (wraz z odpowiedzią) o wprowadz. do budżetu powiatu na 2013 r. i Wielol. Prognozy Finans. zad. pt: Przebudowa drogi powiatowej 3524 W Jedlnia-Letn. - Czarna na odcinku ok. 1600 m od Cudnowa do Czarnej - 01.10.2012 r. (pdf, 351.92 KB)Ponowny wniosek do Zarządu Powiatu Radomskiego (wraz z odpowiedzią) o wprowadzenie do budżetu na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej 3526 W w miejscowości Piskornica w Gminie Gózd - 01.10.2012 r. (pdf, 359.58 KB)Interpelacja dotycząca polepszenia stanu drogi powiatowej 3522 W Pionki - Podgóra na odcinku Helenów - Podgóra - XXI sesja Rady Powiatu, 28.09.2012 r. (pdf, 227.79 KB)Interpelacja dotycząca udrożnienia przepustów, oczyszczenia rowów i wycięcia krzaków na rowie przy drodze powiatowej 3532 W Gózd - Rawica w miejscowości Drożanki - XXI sesja Rady Powiatu, 28.09.2012 r. (pdf, 177.63 KB)Interpelacja dot. rozpoczęcia prac związ. z odtworzeniem i oczyszczeniem rowów przy drogach pow. 3531W Kuczki - Kazimierówka - Bogusławice i 3526W Piskornica (do drogi nr 12) w miejsc. Kuczki - Kolonia i Piskornica - XVIII sesja Rady Powiatu, 25.05.2012 (pdf, 151.91 KB)Interpelacja dotycząca rozpoczęcia prac związanych z przebudową drogi powiatowej 3529W Kiedrzyn - Małęczyn (do drogi nr 9) na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Kościelną - XVIII sesja Rady Powiatu, 25.05.2012 r. (pdf, 134.48 KB)Interpelacja dotycząca utwardzenia pobocza na drodze powiatowej 3524W Jedlnia - Letnisko - Czarna w miejscowości Cudnów - XVII sesja Rady Powiatu, 27.04.2012 r. (pdf, 158.24 KB)Interpelacja dotycząca namalowania pasów krawędzi jezdni na drodze powiatowej 3522 W Pionki - Podgóra na odcinku Helenów - Podgóra - XV sesja Rady Powiatu, 23.02.2012 r. (pdf, 566.01 KB)Interpelacja dotycząca zmiany napisu na znaku drogowym z Kiedrzyń na Kiedrzyn przy drodze powiatowej 3528 W Kiedrzyn - Radom - XV sesja Rady Powiatu, 23.02.2012 r. (pdf, 154.65 KB)Głos w sprawie sporu między Urzędem Miasta Radomia a Starostwem Powiatowym dotyczącym finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu - XV sesja Rady Powiatu, 23.02.2012 r. (pdf, 309.88 KB)Interpelacja dotycząca udrożnienia przepustu oraz ustawienia lustra w miejscowości Drożanki na wysokości sklepu na drodze powiatowej 3532 W Gózd - Rawica - XIV sesja Rady Powiatu, 30.01.2012 r. (pdf, 228.00 KB)Interpelacja dotycząca rozważenia możliwości wykonania przejścia dla pieszych w miejscowości Grzmucin, na wysokości Kościoła na terenie Gminy Gózd, na drodze powiatowej 3530 W Klwatka - Bogusławice - Skaryszew - XIV sesja Rady Powiatu, 30.01.2012 r. (pdf, 733.48 KB)Głos w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na rok 2012 - XIII sesja Rady Powiatu, 12.12.2011 r. (pdf, 1.88 MB)Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu (wraz z odpowiedzią) o wprowadzenie do budżetu na 2012 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej 3526 W w miejscowości Piskornica w Gminie Gózd - 30.09.2011 r. (pdf, 402.29 KB)Interpelacja dotycząca możliwości przywrócenia zasad Nocnej Pomocy Lekarskiej obowiązujących przed 01.03.2011 r. - X sesja Rady Powiatu, 05.09.2011 r. (pdf, 549.93 KB)Interpelacja dotycząca sytuacji i stanu zatrudnienia nauczycieli w powiecie radomskim od 1 września 2011 r. w związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami w mediach - IX sesja Rady Powiatu, 08.07.2011 r. (pdf, 671.52 KB)Interpelacja dotycząca możliwości wykorzystania Herbu Powiatu Radomskiego na stronach internetowych radnych - IX sesja Rady Powiatu, 08.07.2011 r. (pdf, 195.90 KB)
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl