• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
PAWEŁ DZIEWIT
foto: Paweł Dziewit. Kancelaria Sejmu V 2011r.

Z ziemią radomską, a szczególnie z gminami Gózd, Jedlnia-Letnisko i Pionki jestem związany od urodzenia. Stąd pochodzę. Tu się wychowałem i edukowałem na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Tu mieszkam ja i moja najbliższa rodzina. Znam problemy i oczekiwania mieszkańców Naszych Gmin. Wywodzę się z rodziny o tradycjach w służbie publicznej. Mój dziadek był przez 21 lat sołtysem wsi Lipiny, a mój ojciec chrzestny (brat mojej mamy) radnym gminy Gózd przez 4 kadencje. Miałem to szczęście, że przez kilka lat najmłodszego życia na co dzień obcowałem z Piłsudczykiem z okresu I wojny światowej, który również później brał udział w walkach podczas II wojny światowej. Te doświadczenia z młodych lat wywarły ogromny wpływ na dalsze moje życie oraz działalność, również tą polityczną.

Urodziłem się 15 maja 1977 r., a od lipca 2006 roku jestem żonaty. Edukację podstawową i średnią zdobywałem w Pionkach, gdzie mieszkałem przez ponad 20 lat. Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Prusa oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Śniadeckiego (Technikum Elektryczne, specjalność – Elektroenergetyk). Kolejnym etapem mojej edukacji były studia wyższe. Najpierw ukończyłem studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, a następnie magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 r. ukończyłem również podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Obecnie mieszkam w miejscowości Lipiny w gminie Gózd, skąd pochodzą zarówno moi dziadkowie, moja mama i moja żona. Tu właśnie, jak i w sąsiedniej gminie Jedlnia-Letnisko, spędzałem większość wolnych chwil w latach szkoły podstawowej i średniej. Ośmiokrotnie uczestniczyłem również w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, w tym siedmiokrotnie z grupą nr 20 z Gozdu, Kuczek i Małęczyna.

Do Prawa i Sprawiedliwości należę od 2003 roku. Współpracowałem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS Joachimem Brudzińskim oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego: Michałem Tomaszem Kamińskim i Ewą Tomaszewską. Byłem członkiem Zarządu Okręgowego PiS w Warszawie. Pracowałem w sztabach wyborczych PiS w zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2005 r. i Prezydenta RP sp. Lecha Kaczyńskiego. Dwukrotnie byłem Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2008 r. i w 2010 r. Zasiadałem również w Radzie Nadzorczej Zakładu Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne „Elzat” spółka z.o.o w Tarnowie jako Wiceprzewodniczący. Przez wiele lat pracowałem w firmach prywatnych m.inn. jako specjalista ds. sprzedaży w GE Capital Banku oraz Radiu Kolor. Zajmowałem także stanowisko Wicedyrektora Biura Organizacyjnego Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Od stycznia 2008 do listopada 2011 roku pracowałem w Kancelarii Sejmu RP, gdzie najpierw miałem zaszczyt być doradcą Wicemarszałka Sejmu RP śp. Krzysztofa Jakuba Putry (zginął w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.), a od sierpnia 2010 r. jego następcy na tym stanowisku Marka Kuchcińskiego. Od 1 grudnia 2011 r. pracuję w Kancelarii Senatu RP jako doradca Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Od 21 listopada 2010 r. dzięki Państwa zaufaniu mam zaszczyt służyć Wam jako najmłodszy Radny Rady Powiatu Radomskiego IV kadencji, z terenu gmin: Gózd i Jedlnia-Letnisko. Pracuję w Komisji Rewizyjnej jako jej Wiceprzewodniczący oraz komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od 22 stycznia 2011 r. jestem członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości i Zarządu Okręgowego PiS, okręgu nr 17 Radom. W okresie od 9 maja 2011 r. do 25 marca 2012 roku pełniłem funkcję zastępcy Skarbnika Zarządu Okręgowego PiS, okręgu nr 17 Radom. Podczas ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu w 2011 r. pełniłem funkcje koordynatora finansowego. Od 26 marca 2012 r. zasiadam w Prezydium Zarządu Okręgowego PiS, okręgu nr 17 Radom i pełnię funkcję skarbnika tegoż Zarządu. Od 31 marca 2012 r. jestem członkiem Komitetu Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego w Radomiu. W dniu 16 września 2012 r. ponownie zostałem wybrany do Zarządu Powiatowego PiS w powiece radomskim oraz zostałem wybrany na przewodniczącego komitetu terenowego Prawa i Sprawiedliwości w gminach: Gózd i Jedlnia - Letnisko. Podczas obrad IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Sosnowcu w dniach 29-30 czerwca 2013 r. pełniłem funkcję sekretarza Kongresu oraz ponownie zostałem wybrany, na kolejną kadencję, w skład Rady Politycznej PiS. Funkcje sekretarza Kongresu pełniłem również podczas 2 Posiedzenia IV Kongresu PiS w dniu 15 lutego 2014 roku w Warszawie.


Prywatnie

In Memoriam

W parlamencie

W samorządzie

foto: Paweł Dziewit. Piesza pielgrzymka do Częstochowy, VIII 2000 r. (w tle śp. Bp Jan Chrapek)foto: Paweł Dziewit. Karlskrona w Szwecji, VII 2001 r.foto: Paweł Dziewit. Z żoną Sylwią, IX 2005 r.foto: Paweł Dziewit. Finał Ligi Światowej w siatkówce, Katowice, lipiec 2007 r.foto: Paweł Dziewit. Teatr w Efezie, Turcja VII 2009 r.Baner wyborczy z kampanii samorządowej w 2010 r.foto: Paweł Dziewit. Z Katarzyną Łaniewską, VII 2010 r.foto: Paweł Dziewit. XV Jubileuszowe Modlitewne Spotkanie Młodych nad Lednicą, 04.06.2011 r.foto: www.radompowiat.pl. IX Sesja Rady Powiatu Radomskiego, 8 lipca 2011 r.foto: Paweł Dziewit. Z Bp. Henrykiem Tomasikiem, Ordynariuszem Diecezji Radomskiej podczas spotkania opłatkowego członków i sympatyków PiS, 19 XII 2011 r.foto: www.radompowiat.pl. Otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej Gózd - Słupica, 6 X 2011 r.foto: Paulina Omen. Złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Piotra Skargi wraz z Wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim i Posłem na Sejm RP Markiem Suskim w dniu 02.02.2012 r. w Grójcu podczas inauguracji roku ks. Piotra Skargi.foto: www.radompowiat.pl. Z Wicestarostą Radomskim Waldemarem Trelką i Burmistrzem Pionek Markiem Janeczkiem. XV Sesja Rady Powiatu 23.02.2012 r.foto: Paweł Dziewit. Senat RP, III 2012 r.
 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl